افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 04:14 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 04:14 PM در حال خواندن موضوع قالب جدید
مهمان 04:14 PM در حال خواندن موضوع ويژگي هاي يك منجم(طنز)
مهمان 04:14 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 04:14 PM در حال خواندن موضوع عکس نجومی
مهمان 04:14 PM در حال خواندن موضوع پایان سال جهانی نجوم
مهمان 04:13 PM در حال خواندن موضوع خاطرات و گزارش های رصدی
مهمان 04:13 PM در حال مشاهده مشخصات parse
مهمان 04:13 PM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 04:13 PM در حال مشاهده مشخصات orphic
مهمان 04:12 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 04:12 PM در حال خواندن موضوع تابش سنکروترون
مهمان 04:12 PM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 04:11 PM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 04:11 PM در حال خواندن موضوع همایش نجوم در کرج
Google 04:10 PM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 04:10 PM در حال خواندن موضوع انجمن نجوم آباده
مهمان 04:10 PM در حال خواندن موضوع اشکالات فراوان ماراتن نهم
مهمان 04:10 PM در حال مشاهده انجمن ماه
مهمان 04:09 PM در حال مشاهده انجمن رصد ماهواره ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه