افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 12:54 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
Google 12:54 AM در حال خواندن موضوع سیارات داخلی
مهمان 12:52 AM در حال خواندن موضوع اشتباه در اعلام ماه رمضان سال 1390 هجری خورشیدی !!!!!!!!
مهمان 12:52 AM در حال خواندن موضوع دوربین دیجیتال + تلسکوپ = زوم خیلی برابر عکس
مهمان 12:51 AM در حال خواندن موضوع دانشمندان با ایمان
مهمان 12:51 AM در حال خواندن موضوع یک گفت و گوی علمی واقعی در تالار گفت وگو
مهمان 12:50 AM در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 12:50 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 12:49 AM در حال چاپ موضوع سیاره زمین
مهمان 12:48 AM در حال خواندن موضوع اگه رفتي قطب...
مهمان 12:48 AM در حال چاپ موضوع راهنمایی برای خرید تلسکوپ
مهمان 12:47 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 12:47 AM در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 12:46 AM در حال خواندن موضوع منجمان کرمانشاهی
مهمان 12:46 AM در حال خواندن موضوع یوفو های بازی
مهمان 12:45 AM در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 12:45 AM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 12:45 AM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 12:45 AM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 12:45 AM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه