افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 02:31 AM در حال خواندن موضوع فضاپیمای گم شده روس، کجا سقوط می*کند؟
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:31 AM در حال خواندن موضوع کلاس ستاره شناسی در اهواز
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 02:31 AM در حال خواندن موضوع کمک برای خرید مقر تلسکوپ
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده انجمن تماس با نگاهبان ها و مدیر کل
مهمان 02:31 AM در حال خواندن موضوع تراز کردن تلسکوپ
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده انجمن اختفا و گذر
مهمان 02:31 AM در حال خواندن موضوع عکس های خودم !
مهمان 02:31 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:31 AM در حال خواندن موضوع "8 دابسونی یا 127 میلیمتر ماكستوف کاسگرین؟
مهمان 02:31 AM تالار گفتگو ستاره‌شناسان صفحه نخست
مهمان 02:30 AM در حال خواندن موضوع راستی..
مهمان 02:30 AM در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 02:30 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 02:30 AM در حال مشاهده مشخصات zarin6716
مهمان 02:30 AM در حال خواندن موضوع اخبار همايش هاي نجومي
مهمان 02:29 AM در حال خواندن موضوع نوروز در راه است
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه