سلام
آخرین تعداد قمرهای سیارات مشتری،کیوان،اورانوس ونپتون رو کسی می دونه چندتاست؟
تو یکی ازسایتها تعدادقمرهای مشتری 67 تا بود.